3 25-5-2020 Het onze vader vanuit het Aramees.

Bron van Zijn,

die ik ontmoet in wat mij ontroert,

ik geef U een naam opdat ik U een plaats kan geven

in mijn leven.

Bundel Uw licht in mij-maak het nuttig.

vestig Uw rijk van eenheid nu.

Uw enige verlangen handelt dan samen met het onze.

schenk ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en aan inzicht.

maak de koorden van fouten los die ons vastbinden aan het verleden,

opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven.

laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden.

uit U wordt geboren de alwerkzame wil, de levende kracht om te handelen, 

en het lied dat alles verfraait en zich van

eeuw tot eeuw vernieuwd. 

 

Hier meteen onder het gezongen onze Vader in het Aramees. 

 

Reactie schrijven

Commentaren: 0