Historie van vaccins. Zijn ze veilig?

 

Als therapeut ben ik natuurlijk wel bezig met deze waanzin van het vaccineren. En toen ik ging zoeken in mijn bestanden kwam ik het bijgevoegde wetenschappelijke document tegen: De verborgen gevaren van vaccinaties. Dat heb ik al bijna een decennia in mijn bezit, maar is nu weer hyper actueel. En dat wil ik jullie niet onthouden.

Al meer dan 100 jaar weten we (en met we bedoel ik niet alleen ons, maar vooral ook de wetenschappers wereldwijd) dat vaccinaties gevaarlijk zijn, levensgevaarlijk zelfs. 

 

Een studie in Canada heeft aangetoond dat mensen die een griepvaccinatie kregen, twee tot drie keer zo veel kans hadden de griep te krijgen. 

 

Keer op keer is de afgelopen 100 jaar gebleken dat vaccinaties juist het tegengestelde bereiken. Op 11-2-2010 begon de uitbraak van de bof in New Yersey en New York. Op zich niets abnormaals, maar het merkwaardige is wel dat de meeste mensen die de bof kregen er juist wel tegen waren ingeënt.

 

En we gaan nog verder terug, Engeland:

In 1867 werd de wetgeving op het gebied van de verplichte inenting verscherpt waarbij mensen die weigerden zichzelf of hun kinderen te laten vaccineren werden vervolgd. Na vier jaren van intensieve inspanning om iedereen tussen de 2 en 50 jaar oud te vaccineren kondigde de Chief Medical Officer van Engeland in mei 1871 aan dat 97.5 procent was ingeënt. In het volgend jaar, 1872, werd Engeland getroffen door de ergste pokkenepidemie ooit, wat resulteerde in 44.840 dodelijke slachtoffers. Tussen 1871 en 1880, tijdens de periode van verplichte vaccinatie, sprong het sterftecijfer van pokken van 28 naar 46 per 100.000 inwoners.

 

En het kan nog veel erger: Op de filipijnen is de bevolking 100 jaar geleden letterlijk voor meer dan 60% overleden door vaccinaties tegen pokken (een verhaal dat stelselmatig door regeringen in de doofpot is gestopt):

 In de Filippijnen, voorafgaand aan de overname door de V.S. in 1905, was de mortaliteit van pokken ongeveer 10%. In 1905, nadat gestart was met de systematische vaccinatie van de bevolking, afgedwongen door de Amerikaanse overheid, was er een epidemie waarvan de mortaliteit in verschillende delen van de eilandengroep tussen de 25% en 50% lag. In 1918-1919, toen meer dan 95 procent van de bevolking voor pokken was ingeënt, overleed 65 procent van de zieken in de hevigste epidemie in de geschiedenis van de Filippijnen. In de hoofstad Manilla, waar de vaccinatiegraad het hoogst was, was ook de mortaliteit het hoogst. In Mindanao, de plaats waar de vaccinatiegraad vanwege godsdienstige redenen het laagste was, was het percentage sterftegevallen het laagst. Dr. V. de Jesus, Director of Health, verklaarde dat de de pokkenepidemie van 1918-1919 in 60.855 sterfgevallen geresulteerd had. Het Report of the Philippines Health Service uit 1920 bevat de volgende aanklacht tegen de inentingscampagne: „Vanaf de tijd waarin pokken in Manilla bijna was uitgeroeid tot aan het jaar 1918 (ongeveer 9 jaar) waarin de epidemie verscheen – ongetwijfeld in één van zijn hevigste vormen – zijn jaarlijks vele honderdduizenden mensen ingeënt. Het resultaat is hoogst onfortuinlijk en toont, op het eerste gezicht, het falen van klassieke immunisatie als remedie tegen toekomstige epidemiën.”

 

Italie: In het artikel “Vaccinatie in Italië” in het New York Medical Journal van juli 1899, schreef Charles Rauta, Professor of Hygiene and Material Medical van de Universiteit van Perguia: „Italië is één van de best gevaccineerde landen ter wereld, misschien zelfs wel het allerbest. Al sinds 1865 was de vaccinatiegraad in ons land 98.5 procent, maar desondanks zijn de pokkenepidemieën die ons hebben getroffen zo angstaanjagend geweest dat niets van vóór de uitvinding van vaccinatie dit kon evenaren. In 1887 hadden wij 16.249 sterfgevallen door pokken, in 1888 waren het er 18.110, met 131.413 doden in 1889.“ 

 

Professor Edgar Crookshank: “Vaccinatie is een monstruositeit, voortgekomen uit fouten en onwetendheid. Het zou geen plaats moeten hebben in hygiëne of in de geneeskunde. Geloof niet in inenting, het is een wereldwijd waanidee, een onwetenschappelijke praktijk, een fataal bijgeloof resulterend in tranen en grenzeloos verdriet.“

 

In Nederland: Op dinsdag 20 oktober 2009 kreeg de Rotterdamse viroloog prof. Ab Osterhaus in Den Haag namens zes Nederlandse ministeries een overheidsprijs van één miljoen euro, de Valorisatieprijs 2009.

De waarheid was echter veel erger: De heer Osterhaus is namelijk betrokken bij de ontwikkeling en productie van onder meer griepvaccins en heeft in zijn hoedanigheid als lid van de Gezondheidsraad de regering geadviseerd om 34 miljoen griepvaccins te bestellen bij firma’s met wie hij contacten onderhoudt. Hij was in de loop van 2009 veelvuldig op tv en in de geschreven media paraat om de bevolking te vertellen over de noodzaak van vaccinatie tegen influenzaA/H1N1 ofwel de zogenaamde Mexicaanse griep.

 

Het zit niet alleen fout in de wereld van de farmacie en daardoor gesouffleerde en gesponsorde medische sector, maar ook in de politiek.  Omdat de banden van Professor Osterhaus met de industrie kennelijk de Nederlandse overheid nogal erg welgevallig zijn, werd hij voor zijn - zelfs in Science vermelde - belangenverstrengeling door 6 ministeries zelfs nog vorstelijk beloond met een prijs van een miljoen euro en draaide ook de Tweede Kamer om als een blad aan een boom.

 

Vaccinaties zijn ‘booming business’ en een grote pijler onder de economie. En voor het bevorderen van de economie zijn van oudsher in dit land alle middelen geoorloofd. Ik citeer even uit de Volkskrant van 31-7-2010: [...] Voor de mexicaanse griepvaccins is volgens het rapport van de Raad (van Europa) twee tot drie keer meer betaald dan voor de seizoensgriepvaccins. De farmaceuten hebben daardoor geprofiteerd van een acuut gezondheidsprobleem en overdreven winsten geboekt: de Amerikaanse bank JP Morgan becijferde dat de verkoop van de H1N1-vaccins de industrie in 2009 tussen de 7 en 10 miljard dollar heeft opgeleverd. Het is geld dat deels wordt weggegooid omdat wereldwijd tientallen miljoenen vaccins niet zijn gebruikt en over hun houdbaarheidsdatum heen raken [...] Wereldwijd worden deze vaccins nu vernietigd. In Nederland worden er van de ooit bestelde 34 miljoen vaccins nu 20 miljoen vernietigd. 

 

Je kan het allemaal EN nog veel meer lezen in het bijgevoegde document. Ik zou normaal zeggen "Veel leesplezier" maar daarvoor zijn de feiten te gruwelijk. Lees en huiver is meer op zijn plaats. Het is wel een dik document met 990 pagina's maar dat zegt des te meer over alle kennis en feiten die er reeds zijn over vaccinaties. 

 

En Hoe komen we achter de waarheid: daarin is het document steeds heel duidelijk: Follow the money!!!

 

Met warme groet,

 

Klaas

 

 

 

Reactie schrijven

Commentaren: 0