Identiteit

Wie ben ik? Onderzoek jeZelf. 

Je ware identiteit is anders dan de rollen die je speelt. Zo blijkt keer op keer wanneer mensen vastlopen in hun rollenpatroon omdat ze niet weten dat ze een rol spelen.

Milton H. Ericson (1901-1980) was de grondlegger van hypnotherapie. Zegt het zo; Als je met iemand praat, heb je te maken met hoe deze bij jou over wil komen, hoe die werkelijk is, wie die denkt dat ie is en wat verteld is wie die moet zijn. Ericson zegt verder dat, wanneer er dan twee mensen met elkaar praten je met al 8 verschillende deelpersoonlijkheden hebt te maken. Vier van jezelf en vier van de ander. Hoe komt het dat communiceren zo moeilijk is?

 

Even een voorbeeld dat je wel kent.

'Hallo, alles goed?' ' Ja hoor een met jou?' Natuurlijk is dat 'ja hoor' een leugentje en wordt uitgesproken met een masker.  Dan maakt het nog uit wie de vraag stelt. Tien verschillende mensen dat is dan tien verschillende toneelstukjes. En dan meteen na 'ja hoor' de tegen vraag 'en met jou?'. Zo dan ben je van die vraag af en zit de ander er mee. Draai de film bij jezelf maar eens: De vraag van je baas, van je vriend, van je echtgenoot, van iemand waar je problemen mee hebt, van iemand waar het heel goed mee kunt vinden, van je arts, van je schoonmoeder, enz enz. Leuk om even bij stil te staan. Om gewaar te worden van gedrag en gewoontes en wat eigenlijk op dat moment de waarheid is. 

 

Eerlijkheid heeft goede energie.

Hoi Klaas, alles goed? 'Nee niet alles maar wel het meeste.' Er kan nog veel verbetert worden voordat het goed voor me is. Eh, hoe zit dat met jou?. Die vraag stel ik dan ook oprecht en met belangstelling. Heb dan wel een flink aantal minuten de tijd, of maak deze. Dat is een keuze. Enkel een oprecht luisterend oor dat goed hoort. Wil ik geen gesprek dan zeg ik; Nee niet alles goed, wel het meeste. Ik hoop dat dat ook zo is met jou. Mijn antwoord zit in de energie van wat er allemaal goed gaat met me.

Mijn antwoord maakt me blij. Wat de ander daarmee doet is niet van mij. Inmiddels heb ik al boekdelen afgelezen van hoe de ander zich op dat moment voelt. Als ik zin heb vraag ik om eens een 'kopje thee te drinken met elkaar. ' Leuk toch. Of er wordt heel snel even actuele nuttige informatie uitgewisseld. Altijd komen er bakken en nog eens bakken met informatie tot mij waar de ander geen notie van heeft. Maar dat ben ik, met mijn ontwikkelde gave's. Die volgens mij iedereen heeft om ontwikkelt te worden? Misschien wel misschien niet.

Dit was een heel klein voorbeeld dat ik even erg complex maak. Trek het je niet aan of doe er wat mee. Het voorbeeld is enkel om er over na te denken en even de film in je gedachten te laten draaien met het doel je gewaar te worden van communicatie en het moment hoe jij je voelt. Een eerlijk antwoord op de vraag;' alles goed?' kan ook zijn" nee ik voel me klote op dit moment en heb echt geen zin om er over te praten'. De ander kan dat den weer persoonlijk opvatten. Ik zeg er dan altijd bij " dat ik mij klote voel heeft niets met jou te maken hoor".  Ik blijf dan helemaal bij mijzelf en meng daarin niemand.  

 

Wie ben jij en wie ben jij niet?

Het blijft in wezen een schitterende vraag. Denk maar niet dat ik het volledige antwoord daarop heb. Wel weet ik, dat wij allen het antwoord in ons hebben. We hebben allen de keuze om op reis te gaan, om onderweg steeds meer lichtheid te verkrijgen. De reis heeft geen einddoel. De reis zélf is het doel. 

 

Zoals een lichtstraal verwant is aan de zon, zo is de mens verwant aan de Bron. 

Het eerlijk communiceren met jeZelf schijnt nog steeds de moeilijkste opgave te zijn? Ik schrijf met opzet 'jeZelf' met een hoofdletter Z. van Zelf. Dat heb ik geleerd van Ramana Maharshi door het goed lezen van zijn boek 'Gewaarzijn'. Het boek zit vol met wijsheden die direct te maken hebben met jeZelf. Menigmaal citeer ik zijn prachtige uitspraken omdat de boodschap zo diep is. JeZelf is die heel diep vanbinnen die jij Bent. Veel uitspraken van wijze mensen komen 100% overeen met wat Jezus of Boeddha heeft gezegd. Communiceer met de waarheid die al vanaf conceptie in je zit. Die waarheid is bezoedeld maar nog steeds je echte identiteit. JeZelf heeft te maken met je hogere zelf. Deze kan je veel info geven over jeZelf. Een vraag om hulp vanuit het spirituele maakt dat jij je open stelt. Het zal je nooit en te nimmer teleurstellen. Daarin is het vanzelfsprekend van belang om zelfstandig na te leren denken/voelen en niet klakkeloos alles van je omgeving aanneemt. Moge duidelijk zijn.

 

Wijze uitspraken van Jezus en Maharshi.

Graag geeft ik hier een voorbeeld van. Jezus zegt; ' als een blinde een blinde leidt, zullen zij beiden in het ravijn vallen.'  Maharshi zegt: ' Alleen wie tot verlichting is gekomen kan de wereld redden. Een onwetende, die anderen wil helpen, is immers als een blinde die andere blinden leidt.' Een onwetende is iemand die geen kennis heeft, niet zelfstandig heeft leren nadenken. Jezus: " en de dwazen en de blinden zijn altijd dwaas en altijd slaaf van de wet en van aardse angst." Herkenbaar?  Die dwaasheid zal heel veel levens gaan eisen. 

 

Aanzien, status, werk en een dik salaris.

Mijn eigen ervaring is met een collega die ik in 1987 opvolgde. Hij ging met pensioen. Zijn identiteit was zijn werk. Dat had hij zich helemaal zo aangemeten. De status die bij die job hoorde had zijn eigenheid overgenomen. Hij speelde de rol en dacht dat hij die rol ook was. Twee jaar na zijn pensioen overleed hij. Een andere collega, met dezelfde job, stierf ook twee jaar na zijn pensioen. Ik had goed gezien hoe zij zich in hun rol bewogen, en toen al tegen mijzelf gezegd dat mijn identiteit nooit mijn werk zal zijn. Ik moest mij later heel vaak daaraan herinneren omdat de job jaren lang zeker 60 uur in de week van mij eiste. Lichamelijk en geestelijke problemen zorgden ook voor het herinneren. Ik werd een paar keer overspannen en had continu rugklachten en zelfs een hernia. Dat, omdat ik mij niet aan mijn afspraak met mijZelf hielt. Ik had veel meer tijd aan mijn gezin moeten geven. en mijZelf moeten geven.  Nu zie ik dat dit veel belangrijker is dan een goed betaalde job en alle materialisme. Toen zag ik dat niet, nu wel. Ik kan het niet over doen. Wat blijft is de ervaring hoe het niet moet. Ben nu al 9 jaar met pensioen. Ik heb gekozen voor mijZelf en ben toen ik 61 jaar was gestopt. Veel te vroeg voor een goed financieel pensioen. Die pensioenbreuk heeft me leven gegeven. 

 

Ego en ware identiteit.

De grootste misleider in ons is angst. Want we spelen rollen omdat het zo hoort, om er bij te horen. De groep accepteert jou enkel als jij je zo gedraagt zoals een groep dat gewoon is. En er zijn vele groepen: familie, cultuur van het land,  werk, verenigingen, moeders, vaders, religie, politiek, om er maar een paar te noemen. Binnen die groepen kun je goed functioneren. Je speelt de rol goed en je kunt er veel plezier aan hebben. Je kunt ook bijdragen tot vele positieve dingen. Dat geeft energie en plezier. Althans voor een periode. in periodes leren we heel veel. Zowel van het positieve als ook van het negatieve. Als het goed is leer jij van je talenten, en dat je die hebt. Talenten komen aan het licht door ervaringen. Fouten zijn leermomenten geworden. We leren door pijn en lijden. Altijd met de bedoeling dichter bij jeZelf te komen. Een ding wordt daarin altijd geheiligd; je gegeven vrije wil, die liefdevol, bij je ziel incarnatie, door je schepper is gegeven. Zo kan een taak gedaan worden vanuit een ander licht dan dat deze begon. Alleen de verandering is permanent. Maak deze liefdevol voor jeZelf. Anderen hebben eer dan ook veel aan. 

 

Alleen de verandering is permanent?

Je ware identiteit is ook permanent. Niet te veranderen en in alles waarin jij je tegenwerkt, gaat dit ten koste van je eigenheid, geluk, gezondheid en talenten. Een mooie graadmeter is sleur. Wanneer deze zich laat zien, ben je aan de beurt. Als je in de sleur blijf, en ook als je er uit stapt zonder goed of beter contact met jeZelf. Er uit stappen geeft uiteindelijk het meest plezier in openheid. Wanneer maak je de goede keuze? Niemand zal daar een antwoord op hebben. Je kunt wel overleggen en de plussen en minnen op een papiertje zetten. Keuzes worden dan veel meer inzichtelijk. Er over praten met iemand die je vertrouwd of die je misschien wel 'toevallig' tegenkomt, kan ook inzicht geven. Jij maakt de uiteindelijke beslissing om in de sleur te blijven, of er uit te stappen. Of minder radicaal, veranderingen aan te brengen. Wat je ook doet, het kost bakken met energie. Prima om dat te accepteren door er gewaar van te zijn. JeZelf blijven ontkennen is als 'vierkante' wielen. Dodelijk vermoeiend. 

 

Het accepteren van je niet kunnen accepteren. 

Welke angsten kom je tegen en kun je achter die angsten kijken, of het vermogen ontwikkelen om er achter te kijken? Moet je daar lef voor hebben? Hoe doorbreek jij de sleur of, misschien is dat wel hetzelfde; dingen met tegenzin doen. Je schikken of conformeren naar de ander. Als dat een vast patroon wordt, komen er vanzelf lichamelijke of geestelijke klachten. Allebei komt net zo vaak voor. Lichaam en geest zijn immers één.

Leren luisteren naar jeZelf. Maak er eens kennis mee achter het oordelen en waar je in bent gaan geloven? Misschien kun jij het vermogen mobiliseren om heel even alles aan de kant te mikken. De bedoeling daarvan is dat jij contact maakt met wie je echt bent. Als je een creatie van je liefdevolle schepper bent, ben in feite liefde en niets anders. Heerlijk als je dat zou kunnen accepteren. Zo kun je er ook voor je naasten zijn. Jij je op die frequentie bewegen die in ons allen versluierd aanwezig is. Hoe meer je daarin slaagt hoe meer je de sluiers van de ander gaat zien. Dan komt het accepteren weer naar voren. Heeft dat te maken met mededogen? Een gepassioneerde behoefte je emoties te voelen, is helen.  "We denken ons een wereld van God gescheiden ?" Veel vraagtekens omdat het de moeite waard zou kunnen zijn om eens te doen wat angst niet wil dat je het doet. 

 

In feite zijn we liefde.

Het gekke daarvan is dat we dit moeilijk of zelfs onmogelijk kunnen accepteren? Is dat niet krom? Achter elke "ja maar" zit veel informatie. Het "ja maar" is vaak ontkenning, blokken, vernederen, naar boven halen waarin je bent gaan geloven en vul het zelf maar aan. De comfortzone lijkt om in sluiers te blijven. JeZelf in een dikke mist opsluiten. Niet toegankelijk voor nieuwe info. Klem in het oordeel. Heerlijk? Zelf heb ik te accepteren dat wanneer ik iemand liefdevol een zwemband toe gooi, dat die iemand de band uit woede kapot bijt. Niet te bereiken. Ik zie er veel verdrinken en ook letterlijk sterven. Heb jij die ervaring ook? Het accepteren geeft mij diepe rust, waarover ik mij verbaas. Velen zullen verdrinken en sterven omdat ze al verdronken zijn. Voor hen die "zien" is dit al volkomen duidelijk. Voor dezen is deze blog een hart onder de riem. 

 

Twee kanten van 'ja maar.' 

Je kunt het ook positief voor jeZelf omdraaien. Zoals; ja maar, ik ben toch anders dan ik in het verleden ben gaan geloven. Ik heb dat zelfstandig onderzocht en mijn geloof bijgesteld. Ik heb geleerd dat ik niét mijn opvoeding en mijn verwondingen ben. Dat heeft heel veel tijd gekost en kost nog steeds heel veel tijd om los te kunnen laten, waarin ik ben gaan geloven over mijzelf, en over anderen. Het 'ja maar' heeft me veel gebracht. Mijn 'eigenheid' attendeerde mij steeds op de niet liefdevolle gedachten over mezelf. En natuurlijk de niet liefdevolle gedachten naar anderen. Ik mag nog veel transformeren en dat maakt me steeds blijer in het accepteren van mijZelf. 

 

Op een andere manier leren kijken. 

Om er eens op een andere manier naar te leren kijken. Ik heb geleerd om minder te oordelen over mezelf en meZelf liefdevol te omarmen. Eigenlijk zit alles wat ik nodig heb al in mij en dat maakt me keer op keer heel erg blij. Die blijheid is de vruchtbare grond voor mijn Zijn. Ik heb gevraagd deze steeds weer te mogen voelen. Ik heb geleerd dat mijn vraag altijd ingewilligd wordt. Daardoor heb ik vertrouwen ontvangen en het weten dat er meer is dan ik alleen. Dat maakt me keer op keer gelukkig......'ja maar' Ja, zeg het maar, want 'Ik' luister en hoor je. Ik heb mijn geloven langzaam in kunnen ruilen voor 'weten'. Accepteren van wat je niet wilt accepteren, kan een heel brede blik geven door de bril van je ware eigenheid. Dat is minder hardnekkig en geeft letterlijk een minder harde  en pijnlijke nek. Je sleept je eigen ontkenning niet meer mee. Vierkante wielen kun je weer rond vijlen. Dat doe je niet in één dag en soms moet je vragen naar het goede liefdevolle gereedschap. (22 mei is dit het onderwerp voor de ontwikkelingsdag. Wees welkom) Wanneer ik me depressief voel, kwaad of moedeloos, dan zijn dat de momenten waar ik om hulp vraag en mij door een andere bril aanschouw. Ik had me even een wereld gedacht waarin ik van God, liefde was gescheiden. Bij het weer blij worden is te zien dat het een illusie was. 

 

Mijn façade emotionele zelf:

Houdt van verslaving, dwang en manipulatie, verzet, houdt van wreedheid, onbeschoftheid, gemeenheid, arrogantie, neerbuigendheid en superioriteit, is ongevoelig, onbewust, doet alsof, vals, gesloten, gecontroleerd en wantrouwt, is oneerlijk, onwaarachtig, onoprecht, opdringerig, emotieloos, onlogisch, onwrikbaar, onvoorzichtig, onnadenkend, irrationeel, roekeloos, onverantwoordelijk, onzorgvuldig en hypocriet. 

Mijn façade zelf is de hoofdzaak van mijn keuze tot liefdeloos (zondig) gedrag. De effecten zijn wel te voelen.

 

Ik heb ze allen in mij kunnen ontdekken. Dat maakt me blij, om het in het licht te kunnen zetten. 

 

Verlichting?

Verlicht worden is hetzelfde als wat minder zwaar met je mee torsen wat je allemaal op je nek hebt. Van jezelf en van anderen. In dit geval niets te maken met jeZelf. Wél met het ontkennen van jeZelf door het in stand houden van dingen die je in het lijden houden. Het doorbreken daarvan kan enkel met hartenergie. Er is geen andere manier en zal er ook nooit zijn. Eerlijk leren zijn naar jeZelf is liefdevol. Eerlijkheid leren naar jeZelf is evenredig met eerlijk leren zijn naar de ander. Een mooi proces dat met vallen en opstaan gaat. Je wordt steeds gepootjehaakt door je angsten. Elke keer dat jij een beetje angst hebt overwonnen, ben je een stukje lichter. Een beetje meer verlicht. Dichter bij je ware identiteit. En de waarheid en liefde zijn altijd één. Wie ben jij? Onderzoek jeZelf. 

 

Wellicht weer een artikel om vele malen te lezen? Is het confronterend? Heb je er wat aan? Zou je het willen delen? Wil je er over praten? Wil je het niet weten? Negeren? Wordt je er blij van? Krijg je er inspiratie van? Laat het me weten. 

Reactie schrijven

Commentaren: 1
  • #1

    Henk ter Grote (dinsdag, 11 mei 2021 13:06)

    Wederom een mooi herkenbaar stuk, ja je kunt het beter wat vaker lezen en inzicht komt met de jaren, de situaties waar je voor komt te staan en gaat, hoe ga je hier mee om of los je dit op? Inderdaat wat is je ware aard, wie ben ik wat doe ik, hoe handel ik en wat zijn de consequenties en lessen die het brengt? Juist dan is het fijn dat je je kunt vertrouwen op je eigen bron en je geweten en je kunt kiezen vanuit vrije wil, voor zover er te kiezen valt. Want sommige dingen overkomen je gewoon en daar heb je dan mee om te gaan. Daarbij is het fijn dat onze zintuigen werken, want in het land der blinden is een oog koning en daarbij kijk ik liever met twee tegelijk de wereld in. Hoe wel er wel een verschil is of je letterlijk of figuurlijk kijkt naar de dingen. Je zult maar blind zijn door een ongeval of lichamelijke afwijking of letsel. dan nog kun je zien met je overige zintuigen. Ja materialisme heb ik ervaren als ondergeschikt belang. Mijn zoon met downsyndroom heeft mij verschillende inzichten gebracht en verrijkt op een wijze die je vooraf niet kunt bedenken. Het hoe wat en waarom der dingen gebeuren of zijn zoals ze zijn heeft vaak een heel andere betekenis, het vormt ons. Het ligt er maar net aan hoe je er mee omgaat het accepteerd. De puzzelstukjes vallen vaak op zijn plaats als de tijd er voor rijp is en het ene stukje volgt het andere op. Daarbij kun je soms door het dal gaan maar op het dieptepunt is er vaak altijd een weg omhoog. Zo denk ik vaak aan de sinuslijn,de lijn van trilling. Alles bestaat uit trilling en sterrestof en is gemaakt van de zelfde stof uit dezelfde bron. Dat maakt mij blij en geeft vertrouwen in dat er meer is dan stof alleen. De ziel en de geest stijgen boven de materie uit. Juist dat aspect verbind mij met het verenigde veld waaruit alles uit voortkomt en terug gaat, ook wel kwantum energie genoemd. Dat brengt mij bij meditatie en stilte. Ook een gedachte is trilling net als stof of ziel en geest. Alles in verschillende frequenties aanwezig in ons menszijn op aarde hier. Het spelen met frequenties dat boeit mij en brengt mij hier. Soms weggezet als wappie of complotdenker terwijl er altijd verschillende aspecten aan iets zitten, waardoor mijn keuze wordt bemoeilijkt. Nog het een nog het ander is vaak waar, maar kijken waar de oplossing zit dat wordt ik graag gewaar. Het goede, het licht laten schijnen van uit het hart, zal altijd zijn doel berijken. Tja Klaas mogelijk dwaal ik wat af maar in essentie herken ik je verhaal, maar al te goed al heb ik het meerdere keren gelezen en tot me genomen. Mooi! elk mens is uniek niet een hetzelfde, maar allemaal onze weg te gaan. Klaas bedankt voor je klankbord en delen, dat maakt mij weer een stukje rijker.