Het licht in de ander, dat ben je zelf.

Wanneer je open en "diep" genoeg graaft, kom je altijd uit bij het licht. Want zoekend graven in jezelf brengt je jouw licht.

 

"Een vrouw zocht overal haar kostbare halsketting die ze nergens kon vinden. Tot ze ontdekte dat ze hem om had"

 

 

"Wie oren heeft die hore" Mensen die (nog) vast zitten in de hypnose van de derde dimensie zullen dit artikel niet begrijpen. Zij zijn er nooit minder om. Wel kan het een inspiratie zijn. Niemand kan iemand liefde leren. Liefde is een gift en ook jij bent daarmee begiftigd. 

 

Mijn inspiratie voor dit artikel komt vanuit logion 15 dat ik las in het Evangelie van Thomas. 

 

Wat is het evangelie van Thomas? Het evangelie is een van de oudste geschriften uit de kruik van de Nag Hammadi (woestijn), die daar in de jaren 40 is gevonden. De schatting is dat het ergens tussen 60 of 140 na Christus is geschreven. Andere evangeliën zijn een stuk later op papier gezet. Denk dan aan rond 200 na Christus. De echt authentieke geschriften zijn nooit gevonden. De samenstellers hebben samen gesteld. Wat werkelijk uit de mond van Jezus is gesproken, is daarom moeilijk te bevestigen vanuit wat enkel is geschreven. Dat ook Jezus een gnostiek man was, is wel duidelijk geworden. Vooral in deze tijd zien we meer het 'licht' dat in liefde is. De waarheid en liefde zijn één, woorden die iemand met 'kennis' begrijpt. Als je er eenmaal mee bezig bent, is er geen terug meer, omdat we ons innerlijk, wie we echt Zijn, meer willen leren kennen. 

 

Gnostiek

In de jaren negentig kwam het evangelie echt onder het volk en bracht enorme beroering in kerken omdat het evangelie vrij van dogma's is. Het is een gnostisch geschrift. Gnostiek gaat uit van het innerlijke weten. Inherent in ieder mens is het weten van goed en kwaad. Daartussenin ligt onze vrije wil. Nu is eeuwen lang onze vrije wil afgenomen en moeten we gehoorzaam zijn. Ben je niet gehoorzaam, volgt er straf. De natuurlijke universele Goddelijke wet van 'oorzaak en effect/berouw  en vergeving' wordt en is ons nooit geleerd. Die wet spreekt ons inherent weten aan en maakt zelf-standig. Zo komen we langzaam een beetje terug bij de bedoeling die je schepper met je heeft. Altijd middels de jou gegeven vrije wil. 

 

 

Het woord “Gnosis” (stroming: Gnostiek, persoonsvorm: Gnosticus) is verwant aan het Engelse woord “knowledge”, het Indiase woord “Jnana”, en het Nederlandse woord ‘geweten’, en kan op verschillende manieren vertaald worden: kennis des harten, innerlijk weten, ervaren hebben. 

 

Grondgedachte is dat de mens in zijn diepste wezen één is met God, dat ieder van ons geboren is met een Goddelijke vonk in zich. De taak van de Gnosticus is om die Goddelijke vonk proberen te vinden, en om in contact te komen met God, door in onszelf te zoeken.

 

Eigenlijk komt het er op neer dat Godskennis Zelfkennis is en Zelfkennis Godskennis. Weer met een hoofdletter Z omdat daar je echte naam en wie je bent mee bedoelt wordt. Dit in alle nederigheid door te weten hoe onmetelijk onze Bron is. Het gehele universum is er immers mee gevuld. Dat maakt dat die nederigheid gelukkig maakt. 

 

Gnostiek is in de bijbel weggelaten. Toen Irenaeus van Lyon, onze eerste kerkvader, de vier evangeliën had uitgekozen en zeker aangevuld, begon de vervolging van Gnostische mensen. Deze werden Ketters genoemd. In deze tijd is er een vergelijk met "wappies." Ook deze worden in elkaar geslagen en vervolgd omdat ze de "verhalen vertellers" niet geloven. Zij doen zelfonderzoek. Het demoniseren van "wappies"  is nog maar het begin. Er zullen evenementen plaatsvinden die het moeten rechtvaardigen om anders denkenden verder aan te pakken. 

 

De ketters van toen zijn gemarteld en ter dood gebracht. Vaak op de brandstapel. Honderden jaren was dit heel normaal en werden deze lieve mensen verraden een vervolgd. Mensen moesten geloven dat gnostiek duivels was. Het was godslastering om te weten dat een vonk van God in ons allen is. Welke god werd er dan gelasterd? En als je niet geloofde dat de 'verhalen vertellers' verkondigen, ging je er ook aan. De macht van de angst is zeer groot. In deze tijd komt daar verandering in. Omgord je met de wapens van de waarheid en liefde door binnenin jezelf te zoeken. Vraag om hulp omdat deze staat te wachten tot je vraagt. Jij bent niet en nooit alleen. Vrijheid begint altijd bij jou, een ander kan het nooit voor je doen. 

 

Nu verder met de aanleiding van dit artikel, logion 15 uit het evangelie van Thomas. 

 

Hieronder het hele logion, zoals die Bram Moerland dat uiteenzet in zijn boek. 

 

Het licht in de ander, dat ben je zelf.

 

Jezus zei:

als je iemand ziet die niet geboren werd uit een vrouw, werp je dan op je aangezicht neer en vereer hem. Dat is je vader.

 

In een waarachtige ontmoeting met een medemens, als je beiden respectvol luistert en eerlijk antwoordt, kun je soms iets bijzonders ervaren, iets dat uitstijgt boven de tijdelijkheid van het bestaan.

maar dat bijzondere is niet alleen in die ander, het is ook in jou. De boodschap van dit logion is: wat je ziet in die ander, is ook je eigen Bron, je eigen 'vader'.

Als je het licht in een ander zou zien, weet dan dat het licht in de ander ook je eigen licht is. maak niet de vergissing te denken dat het licht dat je in de ander ziet een unieke eigenschap van die ander is, waar je zelf geen deel aan zou hebben. dat is de valkuil van de slaafse verering van spirituele meesters of van de bestempeling van jezelf als leek in vergelijking met priesters die beweren boven jou te staan. een waarachtig leraar, zoals Jezus, zal die verering niet accepteren, maar je naar je eigen licht terugwijzen, zoals al bleek in logion 13, waar hij Thomas terugverwees naar het meesterschap in hemzelf. 

Er is een Aramese versie van het Onzevader uit de eerste eeuwen. Jezus sprak Aramees, en het Onzevader zal door hem dus in die taal zijn uitgesproken.

Het Onzevader dat wij kennen is een Latijnse adaptatie, aangepast aan het Griekse dualisme dat zo'n grote invloed heeft gehad op de vorming van de christelijke dogmatiek, eeuwen na Jezus.

Het Aramese Onzevader begint met de volgende zin: Bron van alle zijn die ik ontmoet in wat mij ontroert. Dat is heel wat anders dan Onze Vader die in de hemelen is.

De Joodse traditie kent geen god in de hemel die elders is. in joodse en gnostische teksten wordt erover gesproken dat god in alles aanwezig is. Hij is de Shekina, de Aanwezige. op vele plaatsen in het Oude Testament wordt verteld hoe de Aanwezige wordt ervaren in bijvoorbeeld het zachte ritselen van de wind in de bladeren van de boom. Deze joodse god troont dus niet ver weg in de hemel, maar is overal hier en nu herkenbaar. De aanwezig kun je dus ook tegenkomen in een medemens. Het bijzondere van de uitspraak van Jezus hier, is dat het goddelijke in de medemens ook je eigen 'Vader', je eigen goddelijkheid is. Je hebt dezelfde oervader, of, z'n Bijbels, aartsvader,  als die ander. Je komt uit dezelfde bron. 

Nu, zoals je soms in iemands gelaatstrekken de lichamelijke ouders kunt herkennen, zo kun je soms in een ontmoeting met een medemens de Bron ervaren, datgene wat niet uit een vrouw geboren is, het Omvattende dat de individuele mens overstijgt. 

Einde uit logion 15.

Wanneer iemand zich slaafs onderwerpt aan een externe morele autoriteit, sterft deze een spirituele dood. Een geestelijke dood dus. 

 

Wanneer je alles aanneemt van wat je hoort en jij je daarnaar gedraagt, belemmer jij je "eigenheid". Je wordt blind en doof voor wie je zelf bent. Je bent dan in trance. In trance van wat je hoort en wat er gezegd wordt. Zelfstandig nadenken wordt belemmert. Kort gezegd; je wordt en bent misleid. Het is heel makkelijk iemand te misleiden. Het is vrijwel onmogelijk iemand te overtuigen dat deze is misleid. Daar zit een heel krachtig wapen achter verborgen voor externe  kwaadwillende morele autoriteiten. Wie oren heeft die hore.  

 

Een paar weken geleden was er een weekeind waarin artsen, chirurgen, spiritueel healers en juristen elkaar troffen op een zaterdag en zondag. Er waren er ongeveer 100 op iedere dag.

De dag was georganiseerd door Elke de Klerk, ook arts en de oprichter van 'vrije artsen' met inmiddels meer dan 50.000 leden over de hele wereld. Allen hebben gemeenschappelijk dat hun geweten ging wroegen. De opdracht die zij kregen van overheden konden zij niet verenigen met hun afgelegde eed van Hippocrates. Dat zij onwaarheden moesten vertellen en schrijven. Dat zij een vloeistof moesten injecteren waarin ingrediënten zitten die schadelijk zijn voor de mensheid, met iets dat nog in onderzoek is. Dat is nooit te verenigen met je geweten. Zij luisteren dan niet meer naar de externe morele autoriteiten, maar naar hun eigen innerlijk, waarin het geweten spreekt. Allemaal prachtige lieve mensen met heel veel kennis over wat er werkelijk gaande is. Zij willen mensen met hun hart en ziel helpen maar lopen tegen de muren op, van iets wat blijkt, mensen helemaal niet te willen helpen. Dat is niet even slikken maar dat vergt diep gaand onderzoek. Zij allen weten van het kwaad en kunnen deze recht in de ogen zien. 

Het kwaad dat alles wil vernietigen wat onze schepper heeft gecreëerd uit liefde en voor liefde. Maak voor jezelf maar eens een waslijst van opgelegde dingen die niet stroken met menszijn. Je bent gezegend als je daartoe instaat bent. Jij zult het wel zijn omdat je nog steeds aan het lezen bent, van iets waarover de massa zich volledig voor afsluit. Helaas, maar het is zo. In het accepteren daarvan ligt meer kracht dan je denkt. Laten we bundelen met wie weten wat daarmee bedoeld wordt. 

 

Opzoek gaan naar de waarheid en deze omarmen is tegenwoordig een heldendaad. De uitspraak hierboven; "wie zijn veiligheid inlevert voor vrijheid, is beiden niet waard", is van een verzet strijder uit de tweede wereldoorlog. We zitten nu in een derde waarbij de overinning, door het goede al vaststaat. Niemand kan iemand liefde leren omdat het een gift is. Liefde is ook niet op te eisen. Liefde is altijd onvoorwaardelijk anders is het geen liefde. Ik blijf dit in al mijn blogs herhalen en herhalen omdat het zo belangrijk is om te landen? Die weg van liefde leren velen te gaan. Lichtwerkers die ooit begonnen met hunzelf en nu voorleven door te doen. Niets kan het tegenhouden, geen geweld geen wapens geen chemische wapens, geen onderdrukking en geen angst. Angst het grootste wapen tegen liefde. Alles zal blijken te falen om het licht te doven. Wel gaat het veel kosten. Heel veel. Tijd om te leren los te laten zodat je niet wordt meegesleurd door die zuigende verwoestende kracht van misleiding. Angst produceert adrenaline = is vechten en vluchten = is bewustzijn-vernauwing en maakt dat je alles kunt doen met een mens en een volk dat in angst is. Ze zijn onder dodelijke hypnose. 

 

Gisteren zaterdag 22 mei was er weer een ontwikkelingsdag. Het ging helemaal over wat het licht in jezelf is. Hoe dat te herkennen is. Hoe we dit ontkennen. Hoe we steeds onszelf vernederen zonder dat goed te beseffen. Hoe we daardoor onze boosheid naar een ander uitten. 

Hoe we blij kunnen worden om te willen zien. Het licht in jezelf te zien, dat in vele momenten in harmonie kan zijn met de ander. Het gewaar worden daarvan, maakt gelukkige momenten, waaraan je heerlijk verslaafd kunt worden. Een zeer goede verslaving. We hebben met elkaar, een mooi getal van 7 mensen, dat deze dag kunnen ervaren.

Kunnen ervaren om vele momenten één te zijn. Dat waren heerlijke momenten die nooit meer weg te gommen zijn maar keer op keer zullen opkomen wanneer we maar willen. 

 

Blijft, zo kwam gisteren ook naar voren, dat we altijd een keuze hebben, om waar dan ook voor te kiezen. Letterlijk alles wat je doet heeft te maken met je eigen keuze. om te leren schouwen, wat maakt dat ik een keuze maak. Een bewuste keuze maken voor wat dan ook, brengt licht. Dan nog een heel 'simpele' vraag; is de keuze liefdevol of is de keuze niet liefdevol? Alle aanwezigen gaan hiermee de rest van hun leven aan de slag. Jij ook?

 

"Laat hij die zoek niet ophouden te zoeken totdat hij vindt. en als hij vindt, zal hij verward zijn, en als hij verward is, zal hij zich verwonderen. En als hij zich verwonderd heeft, zal hij overal boven staan en tot rust komen." 

Een logion uit het evangelie van Thomas. 

 

 

Reactie schrijven

Commentaren: 1
  • #1

    Lizette De Reus (zondag, 23 mei 2021 22:18)

    Een liefdevolle licht groet �