De wet van Meden en Perzen?

'Dat is geen wet van Meden en Perzen', wordt vaak in de volksmond gezegd. Daarmee wordt bedoeld dat het niet echt nodig is je aan iets te houden. De wet van Meden en Perzen wordt gezien als een wet waar je niet aan kunt ontkomen.

 

Even een korte uitleg over het ontstaan van deze "wet". De uitdrukking kent een bijbelse achtergrond waarin we de koningen van Medië en Perzië tegen komen. In Daniël 6:9 proberen hovelingen koning Darius te overtuigen een wet aan te nemen met de woorden: "Welnu majesteit, vaardig dat verbod uit en stel het op schrift, zodat het niet veranderd kan worden, zoals geen enkele wet van de Meden en Perzen kan worden herroepen". 

 

De Meden waren een volk dat een gebeid bewoonde in het Wesen van het huidige Iran. Vanaf de 7e eeuw voor Christus vormden zij een verenigde staat, die een van de grootmachten van het nabije oosten werd. Na de verovering van Nineve in 612 door de Meden stortte het Assyrische rijk in elkaar. Hierdoor konden de Meden hun gebied sterk uitbreiden. Hun rijk, waarvan Ecbatana de hoofdstad was, besloeg het gebied van het noordoosten van Iran tot Centraal-Turkije. 

 

Perzen

Aan het bewind van de Meden kwam in 550 voor Christus een einde na verovering van Medie door de Perzische koning Cyrus de Grote. Hij stichtte een groot rijk, dat onder zijn opvolgers verder werd uitgebreid. In een poging, begin 5e eeuw voor Christus ook Griekenland te onderwerpen mislukte uiteindelijk, waarna het rijk langzaam in verval raakte. Het einde van het Perzische rijk kwam in 330 voor Christus toen koning Darius de derde verslagen werd door Alexander de Grote. 

 

Dat de wet van 'Meden en Perzen' geen hermetische wet is, weten we nu. Maar nog steeds wordt de wet in de volksmond nog gebruikt. De universele hermetische logische wetten, zijn altijd verzwegen.

We zeggen vaak; "dat is geen wet van Meden en Perzen". De wet werdt al gekraakt door Daniel die in de leeuwenkuil werdt gegooid. Hij kreeg bescherming en overkwam niets. De wet was, zoals de meeste door mensen gemaakte wetten, gebaseerd op angst en daarin is in deze tijd niets veranderd. Althans zo lijkt het. 

 

Er zijn andere maar dan universele wetten die niet op angst zijn gecreëerd. Die universele Hermetische wetten zijn inherent in ieder mens. We zijn er helaas niet in onderwezen. Daarom is het het ook onder...wijs.

We hebben nooit geleerd dat liefde een gift is en nooit opgeeist kan worden. Ook dat niemand iemand liefde kan leren. Het is inherent in ieder mens om te worden gezien en geleefd. En van wat en wie die gift is hebben we ook niet geleerd. Toch zit al die kennis in je. 

 

"Boven-wijs" is heel iets anders. Het woord maakt dat het iets mystieks heeft. Het is niet helemaal te vatten en dat maakt het nu juist zo waardevol. "Bovenwijs" kan gezien worden als wijsheid van boven en daarmee doe ik het nog te kort. Wijsheid die boven angsten staan en dus inherent is aan ieder mens. Dit is ons nooit geleerd omdat het de bedoeling is om ons mensen in onwetendheid te laten dwalen. Want als de mens niet weet, is deze te controleren middels het zaaien van vele angsten. De mens dwaalt in de gevangenis van vele bewust gecreëerde angsten door het onlicht. Dat onlicht is overigens ook inherent, maar is bij bewustwording ondergeschikt. 

 

De wet van "Meden en Perzen" is, zoals gezegd, gebaseerd op angst. En als er angst is dan is er simpelweg ook niet angst.

"Niet angst" was Daniel, die voor de ogen van velen ontsnapte aan de dood. De wet van angst was op dat moment gebroken! Daarmee is het duidelijk dat er iets veel krachtigers is dat de wet van "Meden en Perzen". Daniel liet het zien door niet te gehoorzamen. Hij liet zich niet bang maken waardoor de angst geen vat op hem had. Wellicht had hij ook geen angst voor de dood in de wetenschap dat hij zijn lichaam niet is maar dat daar een ziel in huist. Of gevangen zit. Hij wist dat angst de brandstof is voor angst waardoor het onlicht gevoed wordt. Veel mensen hebben wonderlijke ervaringen. Die bij nader inzien volgens de universele wetten niet zo wonderlijk zijn?

 

Bovenstaande is een korte inleiding om in meerdere artikelen in te gaan op de zeven inherente universele hermetische wetten Nogmaals; We kennen ze niet omdat we ze nooit geleerd hebben. Ze zijn nooit als innerlijke kennis gestimuleerd om naar boven te halen. In tegendeel, ze zijn onderdrukt. Obscurantisme heet dat. Deze zeven wetten zijn versluierd in jou aanwezig. Als je het goed bekijkt, bestaat deze sluier Lauter uit angsten. Bij het leven van deze wetten kunnen we weten dat deze logisch zijn. Voor de duidelijkheid hier nog een lijstje wat onder angst valt" Ego, hebzucht, begeerte, woede, trots, onwetendheid, jaloezie en vele combinaties hiervan. Het zijn allemaal goden die de mens onbewust? aanbidt. Ik zeg er bij, om te leren dat angst er is om ons gevangen te houden. Wanneer we onze vijanden leren kennen, zijn we aan de winnende hand. Onwetendheid maakt vijanden dodelijk sterk. 

 

Mijn inspiratie om aandacht te geven aan deze hermetische universele wetten, kwam door de uitzending van Bjorn Luca in de The Trueman Show

Marja de Vries heeft veel te vertellen over de zeven hermetische wetten. De uitzending duurt dik twee uur. die voorbij vliegen. Ze legt alles zeer uitvoerig uit in haar boek; "De hele olifant in beeld". Zij praat over inherente kennis die wij allen kunnen herkennen omdat we er allemaal mee begiftigd zijn. Één van die zeven wetten is de de wet van "Oorzaak en gevolg". Deze wet heb ik in veel artikelen al aangehaald als de wet van "oorzaak en effect berouw vergeving". Ik gebruik met opzet effect i.p.v 'gevolg' omdat n.m.i het woordje 'effect' meer detail kan brengen in ons doen, denken en handelen. Veel mensen vinden deze wet vervelend en worden er liever niet mee geconfronteerd omdat de wet altijd wijst op je eigen verantwoording in je denken en al je acties. Zo overigens met alle zeven hermetische wetten. Eigen bewuste keuzes om te leren leven. De logische wetten zijn er voor om ze te leren. Het zal de mens gelukkig maken. 

 

We hebben geleerd door obscurantisme, om het woord nog maar even te gebruiken, afhankelijk te worden van wat er gezegd wordt. We hebben geleerd om slaafs externe morele autoriteiten te gehoorzamen, waar zelfstandig denken onmogelijk wordt gemaakt. Met enorm groot succes! 

 

ik  ben van van mening dat deze opzet de laatste honderd jaar enorm veel succes heeft gehad. Met name door de media is de massa letterlijk gebrainwashed, waarbij het zelfstandig denken stapje voor stapje totaal versluierd is. Hoe de universele wet van oorzaak en effect misbruikt kan worden door deze te bezoedelen met angsten en mensen daar in te ketenen. Kijk enkel naar de afgelopen twee jaar van misleiding, leugen en bedrog. Veel mensen kunnen dat helemaal niet aan. Velen ook wel! en die weten ook dat degenen die het niet aan kunnen, daar niet minder om zijn.  "Allow yourself to see what you don't allow yourself to see".

 

Omdat de zeven wetten zijn gecreëerd door dezelfde Bron die onze ziel heeft geschapen, hebben deze wetten in zuiverheid ongekende krachten, waneer ze echt aan het innerlijke licht komen, dat altijd resoneert met onze ware Bron. Deze Bron, die geen lengte, diepte, hoogte, breedte of tijd kent. Om daar wat meer inzicht in te krijgen, is ontwikkeling van onze linker hersenhelft een must. Naar gevoel i.p.v verstand. We komen daarbij veel dichter bij de metafysica en spiritualiteit.

 

Ook komen we dan veel dichter bij het gevoel blijheid. Blijheid dat altijd latent in de mens aanwezig is. Er is maar weinig voor nodig om die resonantie te kunnen voelen. Het daarvan kunnen voelen ligt dus ook in de universele inherente wet van 'oorzaak en effect' met onbegrensde mogelijkheden. Dat is overigens de eerste hermetische wet; "de wet van eenheid en onbegrensde mogelijkheden" Waarover mijn volgende blog. Ja, onbegrensde mogelijkheden!

 

Zoals een lichtstraal verbonden is aan de zon, zo is de mens verwant aan de Bron. 

 

 Iemand zei dat we niet eerder gelukkig kunnen worden totdat  we beseffen dat de mens bezeten is door Satan, het onlicht. Een zin om over na te denken en serieus te nemen. De wereld bekende monnik Thich Nhat Hanh zegt het in zijn boek; "mededogen is zonder grenzen". "ik ben de moordenaar, de sadist, de verkrachter". Hij herkende het allemaal toen hij zag dat er een bootje met vluchtelingen op het strand aan kwam met mannen vrouwen en kinderen. De mannen en kinderen werden meteen gedood door de Vietcong, de vrouwen nadat ze verkracht waren. Thich nam het waar vanuit de beschutting van begroeiing.

 

Zijn woorden brachten mij toen even in verwarring omdat Thich een zo wijs en liefdevol man is. Wat hij deed is enkel zijn gedachten en emoties van dat moment uit te spreken. Hij nam het in zichzelf waar en zag het. Hij zag zijn woede maar zette het in licht waardoor het hem niet meer kon beheersen.

 

Hier een mooie toespraak van hem over eenzaamheid en de illusie van contacten. Misschien heb je er wat aan?

 

Zijn bewustwording groeide enorm in deze oorlogen die hij mee had gemaakt. Hij zegt dat het een keuze is om te kijken voorbij emoties. Door emoties in de "ogen" te kijken, ze te ontleden. Een grootmeester in waarheid en liefde, een voorbeeld voor miljoenen mensen. 

 

Hij wist van de hermetische universele wetten en vertelde er over en hielp mensen om ook bewust te worden. Heel vaak hoor ik clienten zeggen; "er zit een duiveltje op mijn schouder". Hoe waar! Hij zit daar om je te confronteren en te leren wat "niet duivels" is. 

De wet van oorzaak en effect werkt bij iedere daad en iedere gedachte veel verder dan dat wij op dit moment kunnen denken. Leer te herkennen waar je mee wilt resoneren. Wat resoneert wel en niet met je en wat maakt dat iets wel of niet resoneert? Net als de andere zes wetten kent ook de wet oorzaak en effect geen schuld of oordeel. Wel effecten die het gevolg zijn van onze acties. Dat maakt dat we volkomen verantwoordelijk zijn. 

 

We zijn hier niet in de hemel gekomen. In tegendeel. Wel met de bedoeling meer hemel te creëren. Te beginnen met jezelf. 

 

Als je buiten het denken blijft versta je elkaar met behulp van de universele stilte. 

 

Liefde is met ons allen. Ook met jou!

Reactie schrijven

Commentaren: 0