Je gaat het pas zien als je het doorhebt.

In deze tijd van openbaringen, het woord zegt het al, dat openbaar wordt wat eerst geheim, in het duister gehuld was of niet toegankelijk.

 

De resonantie van de waarheid wordt gestaag, maar niet te snel verhoogd zodat iedereen kans krijgt om in te stappen. 

 

De waarheid is zich aan het openbaren. De resonantie van waarheid heeft een onlosmakelijke relatie met universele liefde. Gods liefde resoneert daarmee en we kunnen het zien als één heel groot geheel. De waarheid resoneert met Gods liefde. Dat heeft het altijd en eeuwig gedaan en zal nooit veranderen. Waarheid is Inherent is aan universele hermetische wetten. Het mooie hiervan is dat de werkelijke mens één is met die waarheid, liefde en licht. Deze drie-eenheid is dus inherent aan ieder mens. Met andere woorden; die Goddelijke drie-eenheid is aanwezig in ieder mens.  

Onlosmakelijk in de mens is het "licht" dat gaat schijnen waar het duister zich schuil houdt. Die resonantie zal nooit meer afnemen, wél toenemen. Hier op aarde en verre omstreken van deze planeet, daar waar het nog nodig is. 

 

De mens is bewust niet geschoold in deze wetten en hoe ermee om te leren gaan. Daar waar licht is is er ook niet-licht. Daar waar niet-licht is is er ook licht. Kijk maar eens in jezelf. 

Je zou kunnen zeggen dat er bewust duisternis in ons is gebracht zodat het "licht" minder, of helemaal niet meer kan schijnen. Anders gezegd; we zijn bewust onwetend gehouden door ons dogma's en angsten op te leggen waardoor irrationeel gedrag en mechanisch denken de leiding heeft en ons ware liefdevolle Zelf in de schaduw blijft wachten.

 

RET; Rationeel Emotionele Therapie/gedrag.

Net als met licht en duister is er naast irrationeel gedrag ook rationeel gedrag. Rationeel betekent denken op een rustige, doordachte en verstandige manier dat gebaseerd is op feiten. Alleen feiten tellen en emoties worden buiten beschouwing gelaten. 

 

Je kunt dit gegeven aanzienlijk verrijken door wijsheid er aan toe te voegen in het weten dat wij buiten ons lichaam ook een geest en ziel hebben. Zo heeft het mechanisch denken geen kans maar zal zeer langzaam getransformeerd worden naar wijsheid in liefde. Emoties zijn er om op tafel uit te spreiden om te zien welke puzzel van verleden en heden er te schouwen valt. Niet makkelijk maar wel mogelijk als je het zou willen. Soms is daar even hulp bij nodig van een goede vriend, wat ook je moeder, vader, broer of zus kan zijn. Of hulp van een geestelijk genezer. 

 

Even ter herkenning wat irrationeel is vanuit Rationeel, emotioneel gedrag:

 

Irrationeel gedrag:

-Logisch

-inconsistent

-rigide, eisend

-wetmatig

-moeten

-winnend/dogmatisch

-onvoorwaardelijk

Volgens de RET methode die komt met de 5 G's: Gebeurtenis, gedachte, gevoel, gedrag, gevolg. De bedoeling hiervan is om bewust te worden van je gedrag. Dit even terzijde omdat je er misschien iets aan kunt hebben. Het transformeren gaat door, om voor je actie te overleggen met jezelf: is het schadelijk voor mijzelf? voor een ander? wat ik wil zeggen of doen. De emotie is dan weg en je zegt iets niet meer uit gewoonte of woede met alle gevolgen van dien. Zo heb ik zelf de stress in file's overwonnen. Toen ik nog afspraken had door het hele land. Dat niet alleen maar nog veel meer in combinatie met de kracht van positief denken en doen. Het heeft me een trede dieper bij mijzelf gebracht. Uiteindelijk weet ik dat ik niet mijn denken ben. (lol)

 

Ramana Maharshi: "Zolang het denken bestaat, bestaan er geloofsovertuigingen. Keert het denken zich echter in zelfonderzoek naar binnen, om te versmelten met het Hart, dan is geen enkele overtuiging nog bestand tegen die serene vrede". 

 

 

Het vast zitten is in feite een kringetje waar we door onwetendheid in zitten. Als we het zien, gebeuren er wonderlijke dingen en is er geen weg meer terug naar verdere ontwikkeling in licht, liefde en waarheid. We gaan onsZelf weer zien als die gecreëerd is door diezelfde liefde, waarheid en lichtbron waar we vandaan zijn gekomen en ook weer naartoe gaan. Een heel mooi en blij proces om te ontdekken een deel te zijn van die Goddelijke onmetelijke schepping.

 

Zij die vastzitten in het mechanische denken, krijgen geen toegang. Als je weet waarover ik het heb  zie je dat bij veel mensen de toegang geblokkeerd is. 

 

De blokkades bestaan uit angsten en oordelen die veel onrust, pijn en ziekte veroorzaken door bewustzijnsvernauwingen. Zij kunnen niet mee resoneren met onbeperkte inzichten en mogelijkheden die de basis hebben van ons werkelijke bestaan, liefde. Natuurlijk weten we dat allemaal van ons zelf omdat wij daar ook vast zaten. We zijn daardoor ook instaat om voor een kort moment weer eventjes mee te resoneren want misschien komen er toch nog openingen? Daarna stappen we er gewoon weer uit. 

 

Liefde is een gift en nooit opeisbaar maar wel intermenselijk. Als de gouden graal die enkel intern gevonden kan worden. Elke cel in je lichaam hunkert hierna zonder dat onze hersenen dit kunnen beredeneren. Dat maakt blij! Als je begrijpt wat ik bedoel ben je een gezegend mens.

 

Ramana Maharshi: "Als het intellect niet in het hart landt, is er geen emotionele ontwikkeling. geen verandering in je handelen, je acties. geen verwerking van je emoties. Proberen brengt niets." 

 

Langzaam wordt het niveau van zwart wit, welles nietes, ik heb "gelijk" dus ik heb gewonnen en jij niet in het licht gebracht. Zoals gezegd, is dat licht inherent aan liefde en waarheid. Niet te beredeneren.  Die blijheid maakt liefdevolle resonantie nog sterker in jezelf en in je omgeving. In je gedachten, in je acties, in je gewaarwording wie je werkelijk bent. Het is niet meer te stoppen. Het is een "thuis komen". Misschien herken je het?

 

Het is een proces dat we transformatie noemen, omvormen. Mensen die deze ontwikkeling al enige tijd ondergaan, zijn veranderd. 

 

Met onze gekregen vrije wil kunnen we inderdaad alle kanten op. Wanneer we graag willen resoneren met Gods liefde, blijft dat een vrije keuze. Ook als we ons daartegen verzetten. Vaak in woede, frustratie en pijnen die eindeloos kunnen blijven echoën. Wij kennen ze omdat we al veel hebben getransformeerd.

 

We kennen die pijnen, frustratie en woede maar al te goed en hebben deze leren omarmen en weten dat dit niet van vandaag op morgen is gegaan. Het is een nieuwe weg in willen slaan waarbij je als vanzelf ook helend te werk gaat voor anderen.  Gestaag zien we de massa hierin ontwikkelen. Mensen gaan zien! Het duister kunnen we nooit overwinnen met het duister in ons zelf. 

 

Over feiten kun je niet oordelen. Wetende dat wanneer er licht is er ook donker of duister is. We kwamen en komen dat in ons zelf vaak genoeg tegen om het vervolgens elders te kunnen herkennen. Schokkend, ongeloofwaardig en halsstarrig is het proces om door te gaan jezelf steeds maar weer afvragend; wat is liefdevol en wat is niet liefdevol in mijn gedachten en acties. Daar is moed en wilskracht voor nodig. 

 

Acties kunnen daardoor maar al te vaak niet liefdevol over komen bij anderen. Bijvoorbeeld omdat er minder vaak contact is met mensen die oppervlakkig in het kringetje zijn gebleven daar waar jij niet meer bent maar het wél kent. Je loopt tegen muren op. 

 

Dit kan erg pijnlijk zijn. Bovendien heel moeilijk daarmee om te leren gaan in acceptatie en vertrouwen. Een acceptatie zonder woede of wrok maar met mededogen omdat je de kennis hebt van de oorzaak van separatie. Je was immers precies zo, voordat je vele emoties hebt kunnen transformeren?

 

"Wie het geld en de media beheerst, beheerst de mens", woorden van de familie Rothschild vanaf 1773. Tot op de dag van vandaag bezitten zij vrijwel alles. Behalve onze ziel die zij niet onder controle kunnen krijgen. Als je dat niet wilt. Rothschild's en haar tentakels hebben ook god lief. Die god is Lucifer de Demiurg . Deze heeft alles wat niet liefdevol is gecreëerd en ook deze is inherent in de mens. Natuurlijk om te herkennen en in het licht te zetten! Kijk maar eens goed wat we hebben geleerd in religie wat liefdevol is en wat niet liefdevol is. De ware liefdevolle God is onvoorwaardelijk en kent geen offers. Is ook niet jaloers en wraakzuchtig. Wel de hiervoor genoemde Demiurg, die in deze tijd echt in het licht komt. 

 

Je hebt uit ervaring de kennis van lief-gevonden willen worden door anderen en weet dat uitsloven geen enkele zin heeft want liefde is een gift en niet te verdienen of te krijgen van anderen. Wel kan het resoneren met anderen en je komt er vanzelf mee in contact. wat een heerlijkheid is. Je mag dan alles zeggen en hoeft niet meer op tenen te lopen door zorgvuldig je woorden te kiezen. Wat een zegen van blijheid! Blijheid in Christusenergie die Jezus voor ons heeft gebracht. Je bent hem niets schuldig. Het resoneren met Hem is genoeg want hij heeft gezegd; "daar waar twee over mij praten, ben ik ook aanwezig" Heerlijk simpel en o zo logisch. 

Reactie schrijven

Commentaren: 0